Om Kristallen

Stiftelsen Det svenska tevepriset grundades 2005 av SVT, TV3, TV4, Kanal 5, UR och Film&TV-producenterna. Stiftelsen belönar det bästa inom svensk television med priset Kristallen. Detta är ett pris som ger Sverige en motsvarighet till det prestigefyllda amerikanska Emmy-priset.

Mål och vision

Grundarna vill med priset Kristallen gemensamt belöna bland annat nytänkande och originalitet samt exceptionellt gott hantverk. Att inte bara belöna den produktion med störst budget eller det program med högst tittarsiffror.

- Kristallen är ett unikt samarbete mellan kanaler och produktionsbolag. En vanligtvis konkurrenspräglad bransch enas här med hela det svenska TV-mediets bästa för ögonen, säger Kristallens ordförande Svante Stockselius.

Det svenska tevepriset Kristallen ska vara ett forum för diskussion och bra fokus för samarbete inom branschen. Det ska höja medvetenheten för mediets förutsättningar.

Nytänkande, originalitet och hantverk

Kristallen är ett kvalitativt pris och gala för svensk tv-produktion. Priset är instiftat för att stimulera till produktion av tv-program med hög innehållsmässig, konstnärlig och teknisk kvalitet samt ge den svenska tv-branschen en möjlighet att växla synpunkter och erfarenheter från produktion av tv-program.

Stiftelsen vill med priset belöna nytänkande och originalitet samt exceptionellt gott hantverk för att på det sättet inspirera de som jobbar med mediet att prestera ännu bättre.

Dessutom hoppas stiftelsen att Kristallen ska stärka publikens förtroende för framtidens television.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med Kristallens nyhetsbrev.

» Prenumerera

Boka dina biljetter nu!

GALABILJETT SEK 1.795
Fördrink, trerätters middag, gala och fest.

SEMINARIEBILJETT SEK 4.995
Seminarium, frukost, lunch och kaffe.

BOKA HÄR